פסיפיק הולדיגס

ההצלחות שלנו - מספר דוגמאות

העסקאות המוצגות הינן עסקאות מכר מקרקעין, במסגרתן רכשו משקיעים מסוימים נכסים, על כל המשתמע מכך ואין במסגרת פרסום זה כדי לכלול את כל המידע הרלוונטי לגביהן. עליית הערך המוצגת לעיל, הינה לפני תשלומים של המשקיע לחברת הניהול (מקבוצת החברה), לרבות תשלומים בגין עליית ערך ולפני מסים.

1166 Booth Rd #902 Marietta GA 30008

front1.jpg
ב- 11/2011 המשקיע קנה ב-$59,650
ב- 08/2018 המשקיע מכר ב- $72,500
עליית ערך: $12,850 (21.5%)
החזר שנתי : 3.19%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 12.19%

1166 Booth Rd #509 Marietta GA 30008

1166-BOOTH-RD-509-MARIETTA-GA-30008.jpg
ב- 04/2013 המשקיע קנה ב-$61,500
ב- 08/2018 המשקיע מכר ב- $72,500
עליית ערך: $11,000 (17.8%)
החזר שנתי : 13.35%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 12.35%

305 Winding River Dr, #B Atlanta, GA 30350

305-WINDING-RIVER.jpg
ב- 11/2013 המשקיע קנה ב-$81,500
ב- 09/2018 המשקיע מכר ב- $96,068
עליית ערך: $14,586 (17.8%)
החזר שנתי : 3.7%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 12.7%

3748 Prescott Ridge Circle Clarkston GA 30021

3748-PRESCOTT-RIDGE-CIRCLE-CLARKSTON-GA-30021.jpg
ב- 10/2013 המשקיע קנה ב-$99,500
ב- 01/2018 המשקיע מכר ב- $130,000
עליית ערך: $30,500 (30.65%)
החזר שנתי : 6.6%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 15.6%

1953 Manhattan PKWY Decatur , GA 30035

1953-MANHATTAN-PKWY-DECATUR-GA-30035.jpg
ב- 12/2014 המשקיע קנה ב-$85,000
ב- 08/2018 המשקיע מכר ב- $130,000
עליית ערך: $40,000 (47%)
החזר שנתי : 12.83%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 21.83%

1932 Cheatham Woods Dr SW Marietta GA 30008 Condo

1932-Cheatham.jpg
ב- 10/2014 המשקיע קנה ב-$100,500
ב- 03/2018 המשקיע מכר ב- $130,000
עליית ערך: $29,500 (29.3%)
החזר שנתי : 7.34%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 16.34%

3103 E Ave Q13 Palmdale CA 93550

3103-E-AVE-Q13-PALMDALE-CA-93550.jpg
ב- 08/2013 המשקיע קנה ב-$123,455
ב- 01/2018 המשקיע מכר ב- $215,000
עליית ערך: $91,545 (74.1%)
החזר שנתי : 13.4%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 22.4%

812 E Pondera St, Lancaster, CA 93535

812-E-PONDERA-ST-LANCASTER-CA-93535.jpg
ב- 09/2013 המשקיע קנה ב-$128,284
ב- 11/2017 המשקיע מכר ב- $217,000
עליית ערך: $88,716 (96.1%)
החזר שנתי : 17%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 26%

44314 4th Street E, Lancaster, CA, 93535

44314-4th-st-e-front.jpg
ב- 09/2013 המשקיע קנה ב-$122,500
ב- 09/2017 המשקיע מכר ב- $180,000
עליית ערך: $57,500 (46.9%)
החזר שנתי : 11.7%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 20.7%

5890 NW 17th Unit A 202, Sunrise, FL 33313

4.jpg
ב- 09/2015 המשקיע קנה ב-$61,700
ב- 06/2018 המשקיע מכר ב- $72,000
עליית ערך: $11,000 (16.6%)
החזר שנתי : 8.2%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 17.2%

38233 Rita St, Palmdale, CA 93550

21.jpg
ב- 09/2012 המשקיע קנה ב-$96,342
ב- 05/2018 המשקיע מכר ב- $238,500
עליית ערך: $142,158 (147.5%)
החזר שנתי : 23%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 32%

3748 W. Ave K11, Lancaster, CA 93536

3748-front-2.jpg
ב- 03/2013 המשקיע קנה ב-$105,000
ב- 03/2018 המשקיע מכר ב- $204,500
עליית ערך: $99,500 (94.7%)
החזר שנתי : 18.94%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 27.94%

44643 13th St. E, Lancaster, CA, 93535

front-31.jpg
ב- 09/2013 המשקיע קנה ב-$152,315
ב- 05/2018 המשקיע מכר ב- $220,000
עליית ערך: $67,685 (44.4%)
החזר שנתי : 11.7%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 20.7%

801 Country Park Dr SE, Smyrna, GA 30080

front3.jpg
ב- 05/2013 המשקיע קנה ב-$80,000
ב- 03/2018 המשקיע מכר ב- $117,000
עליית ערך: $37,000 (46.25%)
החזר שנתי : 9.6%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 18.6%

2192 Surrey Ct SE, Marietta, GA 30067

front2.jpg
ב- 10/2013 המשקיע קנה ב-$75,863
ב- 06/2018 המשקיע מכר ב- $134,000
עליית ערך: $58,137 (76.6%)
החזר שנתי : 16.7%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 25.7%

45449 17 st East lancaster Ca 93535

front--3.jpg
ב- 04/06/2010 המשקיע קנה ב-$105,000
ב- 29/06/2016 המשקיע מכר ב- $180,000
עליית ערך: $75,000 (71%)
החזר שנתי : 11.8%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 20.8%

44223 Gillan Ave Lancaster CA 93535

front-26.jpg
ב- 24/06/2010 המשקיע קנה ב-$148,000
ב- 27/10/2016 המשקיע מכר ב- $210,000
עליית ערך: $62,000 (42%)
החזר שנתי : 6.5%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 15.5%

1166 Booth RD #602 Marietta GA 30008

front11.jpg
ב- 18/12/2012 המשקיע קנה ב-$55,000
ב- 05/02/2016 המשקיע מכר ב- $66,500
עליית ערך: $11,500 (20.9%)
החזר שנתי : 6.5%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 15.5%

535 E Oldfield St. Lancaster, CA 93535

2-front1.jpg
ב- 20/10/2009 המשקיע קנה ב-$110,000
ב- 29/07/2015 המשקיע מכר ב- $167,500
עליית ערך: $57,500 (52.2%)
החזר שנתי : 8.8%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 17.8%

3075 Palomino DR Poweder Springs GA 30127

front-29.jpg
ב- 19/09/2012 המשקיע קנה ב-$85,000
ב- 25/03/2015 המשקיע מכר ב- $100,000
עליית ערך: $15,000 (17.6%)
החזר שנתי : 6.7%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 15.7%

44806 Denmore Ave Lancaster CA 93535

front--22.jpg
ב- 30/09/2009 המשקיע קנה ב-$105,000
ב- 10/03/2015 המשקיע מכר ב- $149,500
עליית ערך: $44,500 (42%)
החזר שנתי : 7.5%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 16.5%

44002 Hoban Ave Lancaster CA 93534

front-27.jpg
ב- 25/04/2012 המשקיע קנה ב-$135,000    
ב- 26/11/2014 המשקיע מכר ב- $169,500
עליית ערך: $34,500 (25.5%)
החזר שנתי : 9.4%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 18.4%

7190 Cavender DR SW Atlanta GA 30331

front-28.jpg
ב- 15/03/2012 המשקיע קנה ב-$126,063.57
ב- 08/10/2014 המשקיע מכר ב- $170,000
עליית ערך: $43,936.43 (34.85%)
החזר שנתי : 12.9%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 21.9%

509 Curve Cir, Lancaster, CA 93535

front10.jpg
ב- 04/01/2010 המשקיע קנה ב-$110,000
ב- 31/07/2015 המשקיע מכר ב- $182,500
עליית ערך: $72,500 (66%)
החזר שנתי : 11.78%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 20.78%

1166 Booth Rd SW #910 Marietta GA 30008

front-210.jpg
ב- 11/06/2012 המשקיע קנה ב-$53,750
ב- 29/07/2013 המשקיע מכר ב- $63,500
עליית ערך: $9,750 (18%)
החזר שנתי : 18%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 27%

42708 Alderwood lake Hughes Ca 93532

front-211.jpg
ב- 14/01/2011 המשקיע קנה ב-$100,000
ב- 03/09/2013 המשקיע מכר ב- $125,000
עליית ערך: $25,000 (25%)
החזר שנתי : 9.2%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 18.2%

4187 Mistymorn Way Powder Springs GA 30127

front-212.jpg
ב- 19/09/2012 המשקיע קנה ב-$80,000
ב- 30/08/2013 המשקיע מכר ב- $95,000
עליית ערך: $15,000 (19%)
החזר שנתי : 19%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 28%

44643 13th St. E, Lancaster, CA, 93535

front-31.jpg
ב- 09/2013 המשקיע קנה ב-$152,315
ב- 05/2018 המשקיע מכר ב- $220,000
עליית ערך: $67,685 (44.4%)
החזר שנתי : 11.7%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 20.7%

801 Country Park Dr SE, Smyrna, GA 30080

front3.jpg
ב- 05/2013 המשקיע קנה ב-$80,000
ב- 03/2018 המשקיע מכר ב- $117,000
עליית ערך: $37,000 (46.25%)
החזר שנתי : 9.6%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 18.6%

2192 Surrey Ct SE, Marietta, GA 30067

front2.jpg
ב- 10/2013 המשקיע קנה ב-$75,863
ב- 06/2018 המשקיע מכר ב- $134,000
עליית ערך: $58,137 (76.6%)
החזר שנתי : 16.7%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 25.7%

45449 17 st East lancaster Ca 93535

front--3.jpg
ב- 04/06/2010 המשקיע קנה ב-$105,000
ב- 29/06/2016 המשקיע מכר ב- $180,000
עליית ערך: $75,000 (71%)
החזר שנתי : 11.8%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 20.8%

44223 Gillan Ave Lancaster CA 93535

front-26.jpg
ב- 24/06/2010 המשקיע קנה ב-$148,000
ב- 27/10/2016 המשקיע מכר ב- $210,000
עליית ערך: $62,000 (42%)
החזר שנתי : 6.5%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 15.5%

1166 Booth RD #602 Marietta GA 30008

front11.jpg
ב- 18/12/2012 המשקיע קנה ב-$55,000
ב- 05/02/2016 המשקיע מכר ב- $66,500
עליית ערך: $11,500 (20.9%)
החזר שנתי : 6.5%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 15.5%

535 E Oldfield St. Lancaster, CA 93535

2-front1.jpg
ב- 20/10/2009 המשקיע קנה ב-$110,000
ב- 29/07/2015 המשקיע מכר ב- $167,500
עליית ערך: $57,500 (52.2%)
החזר שנתי : 8.8%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 17.8%

3075 Palomino DR Poweder Springs GA 30127

front-29.jpg
ב- 19/09/2012 המשקיע קנה ב-$85,000
ב- 25/03/2015 המשקיע מכר ב- $100,000
עליית ערך: $15,000 (17.6%)
החזר שנתי : 6.7%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 15.7%

44806 Denmore Ave Lancaster CA 93535

front--22.jpg
ב- 30/09/2009 המשקיע קנה ב-$105,000
ב- 10/03/2015 המשקיע מכר ב- $149,500
עליית ערך: $44,500 (42%)
החזר שנתי : 7.5%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 16.5%

44002 Hoban Ave Lancaster CA 93534

front-27.jpg
ב- 25/04/2012 המשקיע קנה ב-$135,000    
ב- 26/11/2014 המשקיע מכר ב- $169,500
עליית ערך: $34,500 (25.5%)
החזר שנתי : 9.4%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 18.4%

7190 Cavender DR SW Atlanta GA 30331

front-28.jpg
ב- 15/03/2012 המשקיע קנה ב-$126,063.57
ב- 08/10/2014 המשקיע מכר ב- $170,000
עליית ערך: $43,936.43 (34.85%)
החזר שנתי : 12.9%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 21.9%

509 Curve Cir, Lancaster, CA 93535

front10.jpg
ב- 04/01/2010 המשקיע קנה ב-$110,000
ב- 31/07/2015 המשקיע מכר ב- $182,500
עליית ערך: $72,500 (66%)
החזר שנתי : 11.78%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 20.78%

1166 Booth Rd SW #910 Marietta GA 30008

front-210.jpg
ב- 11/06/2012 המשקיע קנה ב-$53,750
ב- 29/07/2013 המשקיע מכר ב- $63,500
עליית ערך: $9,750 (18%)
החזר שנתי : 18%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 27%

42708 Alderwood lake Hughes Ca 93532

front-211.jpg
ב- 14/01/2011 המשקיע קנה ב-$100,000
ב- 03/09/2013 המשקיע מכר ב- $125,000
עליית ערך: $25,000 (25%)
החזר שנתי : 9.2%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 18.2%

4187 Mistymorn Way Powder Springs GA 30127

front-212.jpg
ב- 19/09/2012 המשקיע קנה ב-$80,000
ב- 30/08/2013 המשקיע מכר ב- $95,000
עליית ערך: $15,000 (19%)
החזר שנתי : 19%
תשואה  שנתית : 9% 

סה"כ תשואה שנתית : 28%

Pacific Holdings
השקעות נדל"ן בארה"ב
טלפון: : 03-7282020
פסיפיק הולדינגס | תל אביב
ז'בוטינסקי 7 רמת-גן 5252007
(מגדל משה אביב, קומה 35)
טלפון: : 03-7282020
פקס: 03-5225241
PACIFIC HOLDINGS | LOS ANGELES
6300 Wilshire Blvd #970
Los Angeles, CA 90048
pa@phg2000.com
Direct: (800) 403-3407
Fax-818-988-6695

ניווט

עמוד הבית
אודות
הנהלת החברה
הנהלת ישראל / רמת גן
הנהלת לוס אנג'לס
הנהלת ג'ורג'יה
הנהלת בייג'נג
הנהלת אוקלהומה
הנהלת פלורידה
אמינות
אסטרטגיה
כספי, איצקוביץ ושות' - עורכי דין
תחומי פעילות
רכישה מבנקים
שרותי בנייה ושדרוג
ניהול נכסים
השכרת אחוזות פאר
נדל"ן בארה"ב
בתים למכירה בארה"ב
דירות למכירה בארה"ב
בתים ודירות בקליפורניה
בתים למכירה באטלנטה
מידע למשקיע בג'ורג'יה
נכסים באטלנטה
נדל"ן באטלנטה - הערים שליד
השקעה בנדל"ן באטלנטה
בתים ודירות בפלורידה
דירות בפלורידה: לאודרהיל
פורט לודרדייל - נדל"ן בפלורידה
בתים למכירה במיאמי
השקעות נדל"ן בצפון מיאמי
דירות במיאמי
בתים למכירה במיזורי
בתים למכירה באילנוי
נדל"ן בארה"ב - השקעה בטוחה ומשתלמת
פריחת שוק הנדל"ן בארה"ב ומשבר הסאב פריים
רכישת נכס להשקעה בארה"ב- כל היתרונות למשקיע הישראלי
משפצים את הנכס בהשקעת נדל"ן בארה"ב
נכסים
ההצלחות שלנו
הזדמנויות השקעה יחודיות
נכסים למכירה
נכסים שנמכרו
עיסקאות - Flip
השקעת גרין קארד EB5
נכסים מסחריים
נכסי יוקרה
כל הנכסים
המדריך למשקיע
7 סיבות טובות להשקיע בנדל"ן ארה"ב
כמה עולה לך להחזיק נכס בארה"ב?
באיזה מדינות כדאי להשקיע?
השקעות נדלן בחול
מידע בנושא המיסוי
שאלות ותשובות
הבטים משפטיים של השקעה בנדל"ן בארה"ב
השקעה בנדל"ן מניב ובנכסים מניבים - הסוד להצלחה כלכלית
השקעות נדל"ן בארצות הברית
קרדיט סקור - שיטת ניקוד האשראי בארה"ב
10 הדיברות למשקיע המתחיל
ישראלים שפיצחו את השיטה
איתור נכסים להשקעה בארץ ובעולם
השקעות נדל"ן בארה"ב או בישראל
מילון מונחים - נדל"ן בארה"ב
מדיה
מדיה
Pacific TV
ניוזלטר
כתבו עלינו
כנסים
צור קשר
מודל CMA